WaihonaPedia ondersteuningspagina

Privacy Policy


April 24, 2017

Allereerst willen we dat je weet dat waihonapedia.org een platform is voor mensen die ervoor kiezen om informatie te delen. Wij geloven in onze filosofie van openheid. Bovendien geloven wij dat openheid de sleutel is om elkaar te helpen, bijvoorbeeld bij het creëren van collectieve kennis. Openheid en privacy zijn sterk met elkaar verbonden. Daarom delen we onze privacy policy zodat je de voordelen en de risico's kunt inschatten van het deel uitmaken van deze 'sharing' site.

Dit privacybeleid legt uit welke informatie we van en over jou verzamelen, hoe we die informatie gebruiken en delen, en welke keuzes je hebt met betrekking tot die informatie. Dit beleid is van toepassing op alle informatie die wij over jou hebben, en op alle diensten die door ons worden geleverd, inclusief onze website op www.waihonapedia.org (gezamenlijk onze "Diensten"). Neem de tijd om u vertrouwd te maken met ons beleid, en als je vragen hebt, kan je contact met ons opnemen via wiki@waihonapedia.org. Dit beleid is opgenomen in en onderworpen aan onze Gebruiksvoorwaarden.

Verzamelen van informatie

Registratie

Om een profiel op onze Diensten aan te maken of bijdragen in te dienen, moet je eerst het registratieformulier invullen en een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. Tijdens jouw registratie verstrek je ook informatie, zoals jouw naam, e-mailadres en geslacht (enkel om je leuke gepersonaliseerde alerts te kunnen sturen). Om de juiste diensten te kunnen leveren zullen wij direct na jouw registratie om aanvullende informatie vragen. Deze informatie wordt gebruikt om jouw inschrijving "goed te keuren" en om te zien of je een (familielid/verzorger van een) patiënt bent of een vrijwillige professional die gemotiveerd is om te helpen.

Als je je aanmeldt om nieuwsbrieven of andere mededelingen van ons te ontvangen of anderszins contact met ons opneemt, kunt je jouw naam, e-mailadres, functie of positie, land, en informatie over jouw interesses opgeven.

Verificatie door derden, Social Login

Het is niet mogelijk om op WaihonaPedia in te loggen via social media zoals Facebook, LinkedIn of Google. Onze argumenten voor dit besluit, kun je lezen in de Blog Social Login.

Profiel en bijdragen

Je kunt je accountprofiel aanvullen met extra informatie, waaronder je bio, foto, organisatie, taal en interesses, links naar je social media pagina's, websites of blogs en community bijdragen. Community bijdragen omvatten het plaatsen van bronnen op jouw profiel of in groepen, het plaatsen van informatie op forums, en het geven van beoordelingen van bronnen die andere deelnemers plaatsen. We verzamelen ook informatie over welke vrienden je volgt, bij welke groepen je je hebt aangesloten en welke bronnen je hebt opgeslagen in je bibliotheek op onze diensten, dit is strikt beperkt tot binnen je bibliotheek en onze diensten.

Alle bijdragen die je levert op de site zijn gekoppeld aan jouw gebruikersprofiel en gebruikersnaam. Elk lid van de site en het algemene publiek op het internet ("het publiek") kan jouw profiel en de informatie die daar is opgeslagen (behalve jouw wachtwoord) en al jouw gepubliceerde bijdragen bekijken (maar niet jouw ongepubliceerde bijdragen). 

Wij onderscheiden twee soorten "gepubliceerde bijdragen":

 • Privé aan leden

  Voor dit soort bijdragen zullen wij ons best doen om deze te beschermen, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld als deze bijdragen door andere gebruikers (of uzelf) worden afgedrukt, of via screen-scraping op het openbare internet worden gezet.

 • Publiek op internet

Je kunt ervoor kiezen om je e-mailadres privé te houden, maar alle gebruikers en het publiek kunnen je gepubliceerde bijdragen zien en dat je gebruikersnaam gekoppeld is aan de bijdrage. Hoewel wij bepaalde privacy-instellingen voor jouw profiel beschikbaar kunnen maken, kunnen wij niet garanderen dat de informatie die je ons verstrekt niet toegankelijk is voor derden.

Logboekbestanden

Zoals bij de meeste websites het geval is, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie en slaan die op in logbestanden. Deze informatie omvat internet protocol ("IP")-adressen, browsertype, internet service provider ("ISP"), verwijzende/uitgaande pagina's, besturingssysteem, datum/tijdstempel en je gebruik van onze Diensten.

Wij gebruiken deze informatie, die geen individuele gebruikers identificeert, om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de site te volgen, en demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel.

Wij koppelen deze automatisch verzamelde gegevens niet aan jouw profielinformatie.

Cookies

Our policy on cookies

We (need to) use cookies because we can not avoid it!

But having said that; our policy is to use them:

 1. and being very transparent about them,
 2. fully in accordance with guidelines defined by the international consensus GDPR (protecting your privacy).

Our mission statement as a non-profit organization, our desire to be absolutely independent from commercial organizations will guide our use of Cookies.

What is a cookie?

Cookies are files that are placed on your computer by websites that you visit. They are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site. They are also useful to provide you with more relevant information.
The table below explains the different type of cookies WaihonaPedia is using and why :

Cookie type Purpose
Mandatory CookiesThese cookies come with the software and are needed to use our site. They do not collect any personal information.
Our Preferences cookies These cookies are used to improve your browsing experience on our website, ie: display content in French if you click on the French flag, so then when you come back we remember you prefer the french version of our website. They collect your computer identifier (so they do not help you if you use different machines and store you preferred language)
Analytics cookiesWe work with a service called 'google analytics' that uses cookies to collect anonymous information about how visitors use our site. We use their reports to help us improve the site. We can then better understand the number of visitors to the site, where visitors have come from and the pages they visited. Click here for an overview of privacy at Google .
Social Media: YouTubeSome of our community might embed videos from a YouTube channel using YouTube’s privacy-enhanced mode. This mode may set cookies on your computer once you click on the YouTube video player, but YouTube will not store personally-identifiable cookie information for playbacks of embedded videos using the privacy-enhanced mode.
Social Media: Vimeo We use Vimeo to present movies to you, the cookies work like youtube

Third parties

When you use tools like Facebook, Google Translate to work with our site these services can place cookies on their behalf. We can not exactly tell you what they do with these cookies and what they collect. Use these tools at your own preferences.
We do promise you that you can use our site without you needing to use these tools.

Questions or Concerns

If you have any questions or concerns regarding privacy at WaihonaPedia, please email info@cdlsworld.org. Your privacy is important to us and we will make every effort to resolve your concerns.

Gebruik van informatie

Wij kunnen de door ons verzamelde informatie voor verschillende doeleinden gebruiken, onder meer om:

 • De Diensten aan te bieden, te verbeteren, te personaliseren en te promoten;
 • Nieuwe diensten, functies en functionaliteit te ontwikkelen;
 • Te communiceren met u, bijvoorbeeld om te reageren op uw opmerkingen, vragen en verzoeken; 
 • Klantenservice en ondersteuning te bieden;
 • Jouw te voorzien van informatie over de Diensten en donatie mogelijkheden, administratieve berichten of ander nieuws of informatie over ons;
 • Trends , gebruik en activiteiten in verband met de Diensten te monitoren en te analyseren; 
 • Frauduleuze transacties, onbevoegde toegang tot de Diensten en andere illegale activiteiten te voorkomen en indien nodig te onderzoeken.

Wij moeten anonimiseren en kunnen dan alleen de via de Diensten verzamelde gegevens aggregeren en gebruiken en openbaar maken voor doeleinden die ten goede komen aan de aangesloten gemeenschappen en alleen na hun toestemming om dat te doen!

Delen en openbaar maken van informatie

Waihonapedia.org verkoopt jouw informatie niet. We willen jou in staat stellen om je informatie te delen, dit houdt in dat je persoonlijk je deel-niveau moet instellen. Welk niveau van delen je ook kiest, het zal ALLEEN zijn met goedgekeurde gebruikers (leden van de gemeenschap) van de WaihonaPedia. De enige uitzondering is wanneer je meewerkt aan pagina's die bedoeld zijn voor het algemene publiek. Dan gebruiken we je informatie die nodig is om de auteurs van deze pagina's te presenteren (naam, foto en een link naar een 'over jou' pagina). Wanneer je schrijft over jouw persoonlijke ervaringen of over je familielid en je gebruikt foto's of andere persoonlijke informatie om het verhaal te verrijken dan zal de betreffende WaihonaPedia community jouw persoonlijke toestemming moeten vragen. Je kunt verzoeken dat deze informatie wordt geanonimiseerd voor publicatie aan het grote publiek.

Service Providers

Wij kunnen jouw persoonlijke informatie delen met bedrijven die betalingen verwerken of diensten aan ons verlenen in verband met de ontwikkeling, de exploitatie en het onderhoud van onze Diensten en ons bedrijf, met inbegrip van externe verkopers. We geven dergelijke entiteiten alleen toestemming om jouw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid en voor geen ander doel dan om ons de noodzakelijke diensten te verlenen. Deze entiteiten krijgen alleen toegang tot uw gegevens na ondertekening van een officiële Service Level Agreement (SLA).

Onze belofte aan onze deelnemers en donateurs

Wij zullen onze deelnemers- en/of donateurslijsten met persoonlijke informatie, waaronder namen, e-mailadressen, postadressen en telefoonnummers, niet verkopen, delen of verhandelen met andere niet-aangesloten organisaties voor hun eigen doeleinden, tenzij donateurs ons daarvoor specifiek toestemming hebben gegeven. Deze beperking omvat persoonlijke informatie die wij online of offline ontvangen van of over onze donateurs in verband met het aanvragen en/of verwerken van donaties. Wij zullen informatie delen met dienstverleners die de informatie van de donateurs alleen zullen gebruiken voor zover dat nodig is om hun diensten aan ons te verlenen.

Andere deelnemers en het publiek

Waihonapedia.org is een dienst gewijd aan het ondersteunen van leergemeenschappen. Alle opmerkingen, bronnen, inhoud en informatie die je indient in de openbare gebieden van de diensten, zoals de richtlijnen, vragen en antwoorden (alleen het openbare gebied), delen van ervaringsverhalen (alleen de openbare), kunnen worden gelezen, verzameld of gebruikt door andere gebruikers en het publiek. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die je kiest in te dienen in deze diensten, te delen in je profiel, te delen in de middelen die je bijdraagt, of op een andere manier bekend te maken aan de openbare gebieden op de site.

Vragenlijsten en scorekaarten

Alle informatie die je vastlegt als antwoord op vragenlijsten of als gegevens die zijn opgenomen in een scorekaart, is alleen voor jouw account bestemd! Wij zullen andere gebruikers of donateurs of externen geen directe toegang geven tot deze informatie. U zult een mogelijkheid hebben om te delen met anderen, maar dit zal alleen zijn door middel van kopieën (snapshots) van uw gegevens (een print, een bestand of een speciale kopie).

Delen met sociale netwerken

Wij kunnen je toestaan om informatie te delen met sociale netwerksites, zoals Facebook. Wij delen jouw informatie niet met hen, tenzij je ons opdracht geeft om deze te delen. Hun gebruik van de informatie zal worden bepaald door hun privacybeleid, en je kunt mogelijk jouw privacyinstellingen op hun websites wijzigen.

Naleving van wetten en verzoeken om rechtshandhaving; bescherming van onze rechten

Wij kunnen jouw informatie bekendmaken aan een derde partij: (a) indien wij van mening zijn dat bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, een juridisch proces of een verzoek van de overheid; (b) om onze overeenkomsten, beleidsregels en servicevoorwaarden af te dwingen; (c) om de veiligheid of integriteit van de Services te beschermen; (d) om het eigendom, de rechten en veiligheid van ons, onze gebruikers, donateurs of het publiek te beschermen tegen schade of illegale activiteiten; (e) om te reageren op een noodsituatie waarvan wij te goeder trouw geloven dat deze vereist dat wij informatie vrijgeven om te helpen bij het voorkomen van de dood of ernstig lichamelijk letsel van een persoon of (f) om onszelf of anderen te onderzoeken en te verdedigen tegen eventuele claims of beschuldigingen van derden.

Bedrijfsovernames

Wanneer wij een zakelijke transactie doormaken, zoals een fusie, overname door een andere entiteit, of faillissement, zal jouw informatie waarschijnlijk deel uitmaken van de overgedragen activa.
Wij zijn op grond van dit beleid verplicht je tijdig van een dergelijke gebeurtenis op de hoogte te stellen, zodat je alle informatie die je aan onze diensten hebt toegevoegd kunt verwijderen, met uitzondering van publieke artikelen en publieke ervaringsverhalen.

Beveiliging

Wij zorgen voor een redelijke beveiliging om de aan ons verstrekte informatie te beschermen, zowel tijdens de overdracht als na ontvangst. Geen enkele methode van overdracht via het Internet, of methode van elektronische opslag, is echter 100% veilig. Daarom kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen.

Als je vragen hebt over de beveiliging van onze Diensten, kun je ons een e-mail sturen op wiki@waihonapedia.org.

Kwetsbaarheid en interfaces

Wij hebben momenteel GEEN interfaces met systemen van derden. Dit helpt ons ervoor te zorgen dat we niet per ongeluk persoonlijke gegevens lekken naar deze derde partij. Onze huidige implementatie om informatie naar derden te sturen is dat bestanden voor jouw beschikbaar worden als downloads en dat je deze gegevens kunt sturen naar de derde partij met wie je gegevens wilt delen.
Het zou het systeem gebruiksvriendelijker maken als we in de toekomst meer "gemakkelijke" uitwisseling met derden zouden kunnen bieden, maar dan moeten we ons bezighouden met alle "zekerheden" die nodig zijn om deze interfaces absoluut veilig en onbreekbaar te maken. Wij zullen deze interfaces baseren op NICTIZ

Keuze of opt-outs

Als jouw persoonlijke informatie verandert, of als je niet langer gebruik wilt maken van de Diensten, kun je jouw profiel corrigeren of bijwerken door de wijziging op jouw profiel door te voeren, en je kunt jouw profiel verwijderen of deactiveren door een e-mail te sturen naar wiki@waihonapedia.org of door contact met ons op te nemen via elke methode die wordt beschreven in de Waihonapedia.org Contact Pagina of een pagina van onze sponsors; beperkt tot de patiënt-groep sponsors.

Je kunt ook kiezen van welke groepen je lid wilt worden, welke leden je wilt volgen, en welke mailings je wilt ontvangen.  Wanneer je een bijdrage op de site plaatst, kun je kiezen of je deze openbaar of privé wilt delen, alleen met jezelf of met leden van de groep waarin je de bijdrage plaatst.  Als je een bijdrage wilt verwijderen, kun je ons mailen op wiki@waihonapedia.org.

Je kunt je afmelden voor e-mailberichten en abonnementen op nieuwsbrieven door een e-mail te sturen naar wiki@waihonapedia.org of door de afmeldlink te gebruiken die in elke e-mail staat. Zelfs nadat je je hebt afgemeld voor het ontvangen van promotionele berichten van ons, zul je administratieve berichten van ons blijven ontvangen.

Links naar andere websites

Onze Diensten kunnen links bevatten naar andere sites die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door ons. Wees je ervan bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere sites. Wij adviseren je om op te letten wanneer je onze site verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke informatie verzamelt.

Veranderingen in deze Privacy-verklaring

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Als wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen door de datum "Inwerkingtreding" bovenaan dit privacybeleid te herzien. In het geval dat de wijzigingen jouw rechten of verplichtingen hieronder wezenlijk veranderen, zullen wij redelijke inspanningen leveren om je van de wijziging op de hoogte te brengen. We kunnen bijvoorbeeld een bericht sturen naar jouw e-mailadres, als we er een in ons bestand hebben, of een pop-up of soortgelijke melding genereren wanneer je de Services voor het eerst opent nadat dergelijke wezenlijke wijzigingen zijn aangebracht. Als je de Services blijft gebruiken nadat het herziene beleid van kracht is geworden, geef je aan dat je de huidige versie van ons privacybeleid hebt gelezen en begrepen en dat je ermee akkoord gaat..

Hoe kun je ons bereiken

Wij staan open voor al je vragen en opmerkingen over privacy. Neem contact met ons team op wiki@waihonapedia.org.

Dankjewel.

Over de inhoud van de website:

 

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts/behandelaar. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vindt dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, doe dan mee, meld uzelf aan op onze website en stel een verbetering voor. Mocht u dit liever per email doen dan kan dat ook!

Stuur een email: info@rtsyndroom.nl