WaihonaPedia ondersteuningspagina

Filosofie van openheid


Zien en Leren, Weten en Delen. Dat is wat we willen bereiken met WaihonaPedia!

We geloven in het delen van ervaringen en informatie tussen families. We geloven dat veel families erbij winnen als dat ons uitgangspunt is. We denken dat delen zal leiden tot nieuwe en betere informatie. Het leidt tot een proces van democratisering van expertise: informatie is direct verzameld door families en beschikbaar voor andere families.

Om deze filosofie te ondersteunen hebben we WaihonaPedia website zo open mogelijk ontworpen, ervan overtuigd dat deze openheid de families zal helpen bij het zien en leren, bij het weten en delen!

Een van de consequenties van het delen van ervaringen met anderen is dat je persoonlijke informatie deelt via het internet. Het is belangrijk dat je nadenkt over de risico's en voordelen van jouw keuze om data te delen over het internet.

Over de inhoud van de website:

 

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vindt dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, doe dan mee, meld uzelf aan op onze website en stel een verbetering voor. Mocht u dit liever per email doen dan kan dat ook!

Stuur een email: wiki@waihonapedia.org