Klachtenprocedure


U HEEFT EEN KLACHT. WAT NU?

Stichting Rubinstein-Taybi Syndroom biedt onder andere activiteiten aan gericht op de zorg van kinderen en hulp voor ouders van deze kinderen.

De overheid wil dat iedereen in Nederland goede zorg krijgt en dat wil Stichting Rubinstein-Taybi Syndroom natuurlijk ook. We willen dat mensen gehoord en gezien worden, maar we willen ook openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en hier van leren. Dit om de gezamenlijke zorg te verbeteren.

Wat is onze aanpak bij een klacht?

Op wie heeft de klacht betrekking?

Onderstaande klachtenprocedure heeft betrekking op cliënten, ouders/opvoeders, vakspecialisten en vrijwilligers.

In gesprek gaan

Bij een klacht gaat Stichting Rubinstein-Taybi Syndroom uit van een open communicatie met elkaar. Als u niet helemaal tevreden bent, gaat u in gesprek met de persoon waarover u een klacht heeft. We gaan er vanuit dat dit gebeurt in een veilige omgeving, waar rekening gehouden wordt met elkaars gevoelens, normen en waarden. Klachten uiten via Social Media behoort in onze ogen niet tot de gebruikelijke gang van zaken. Klachten worden in een goed gesprek met elkaar besproken.

Klachtenfunctionarissen

Mocht u er niet uit komen met diegene waar het over gaat, dan kunt u een klachtenfunctionaris van stichting Rubinstein-Taybi Syndroom benaderen. Dit kunt u doen door de klacht in een mail te sturen naar info@RTSyndroom.nl. De desbetreffende klachtenfunctionaris neemt diezelfde week contact op met u. Er wordt een afspraak gepland om met u in gesprek te gaan. In het gesprek hebben we de tijd om naar u te luisteren en wordt samen met u gezocht naar een oplossing.

Klachtencommissie

Mocht u er toch niet uitkomen en heeft u een klacht over een gedraging van een vakspecialist of een vertegenwoordiger van Stichting Rubinstein-Taybi Syndroom jegens een jeugdige of vertegenwoordiger van de jeugdige (ouder/opvoeder/voogd), dan kunt u een formele klacht indienen, door het formulier in de bijlagen in te vullen en te mailen naar info@RTSyndroom.nl. Dit formulier wordt dan ingebracht bij de klachtencommissie van Stichting Rubinstein-Taybi Syndroom.

De klachtencommissie van Stichting Rubinstein-Taybi

De klachtencommissie van Stichting Rubinstein-Taybi Syndroom bestaat uit tenminste 3 personen, een onafhankelijke voorzitter en twee leden van het bestuur van Stichting Rubinstein-Taybi Syndroom. Welke bestuursleden dit zijn, zal bij ontvangst van de klacht, bepaald worden.

Het proces in de klachtencommissie

De klachtencommissie wordt geleidt door de onafhankelijke voorzitter.

Nadat de klacht is ontvangen beslist de klachtencommissie binnen vier weken of de klacht gegrond is en onderbouwt dit aan u.

Indien dit termijn niet wordt behaald ontvangt u daarover bericht met de reden en een nieuwe datum.

Beide partijen krijgen de gelegenheid tot het geven van een mondelinge of schriftelijke toelichting op de gedraging waarover is geklaagd. Zij mogen zich bij laten staan.

Er zal naar gestreefd worden om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Klik hier voor het klachtenformulier. Het klachtenformulier wordt alleen gebruikt als u een formele klacht heeft voor de klachtencommissie.

Wat te doen bij een compliment?

Natuurlijk horen we ook de complimenten graag. Wilt u complimenten aan ons kenbaar maken, mail gerust naar info@RTSyndroom.nl

 

About the website contents

 

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@rtsyndroom.nl