Expertise netwerk


Welkom bij het expertisenetwerk voor Rubinstein-Taybi syndroom. Omdat Rubinstein-Taybi syndroom een zeer gecompliceerde aandoening is, hebben families rond Rubinstein-Taybi syndroom samen met het formeel erkende expertisecentrum expertisecentra gezocht en gevonden. Dit netwerk kan uw lokale artsen, kinderdagverblijven, scholen en therapeuten helpen om de juiste zorg te leveren, dicht bij huis.

Onze informatie als basis

De deskundigen binnen dit Rubinstein-Taybi syndroom netwerk werken samen om de best mogelijke informatie over Rubinstein-Taybi syndroom op deze website aan te bieden. Zij zijn ook gemotiveerd om uw verhalen te lezen en uw vragen te beantwoorden om meer te weten te komen over Rubinstein-Taybi syndroom. Deze website is dus een hulpmiddel voor zorgverlener, zorgverzekeraar en uw familie.

Het Rubinstein-Taybi Syndroom (RTS) is een erfelijk bepaalde aandoening. Belangrijkste kenmerken: een karakteristiek gezicht, brede duimen en brede grote tenen en een (matig tot ernstige) verstandelijke handicap. 

 

 

Team

NEDERLAND
NEDERLAND
NEDERLAND
Kinderarts Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen

Dr. Leonie Menke

NEDERLAND
NEDERLAND
NEDERLAND
Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG)

Dr. Sylvia Huisman

NEDERLAND
NEDERLAND
NEDERLAND
klinisch geneticus

Drs Saskia Maas

Over de inhoud van de website:

 

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts/behandelaar. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vindt dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, doe dan mee, meld uzelf aan op onze website en stel een verbetering voor. Mocht u dit liever per email doen dan kan dat ook!

Stuur een email: info@rtsyndroom.nl