WaihonaPedia ondersteuningspagina

Gebruiksvoorwaarden


Over de website-inhoud

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, laat het ons dan weten.

Stuur een email: info@waihonapedia.org


De gedragscode:

Deze gedragscode heeft tot doel een positieve en respectvolle sfeer te bevorderen binnen de Federatie WaihonaPedia en tussen deelnemers aan het platform WaihonaPedia. We streven ernaar om een inclusieve en ondersteunende omgeving te creëren waarin alle deelnemers zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

Respect en Inclusiviteit

 • Wij respecteren de diversiteit van onze deelnemers en streven ernaar om een inclusieve gemeenschap te zijn, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit, religie, seksuele geaardheid, of gezondheidstoestand voor de communities van onze leden (pg-organisaties).
 • We moedigen open dialoog en respectvolle discussies aan, maar vermijden discriminerende taal en gedrag.

Vereniging van Communities

 • Onze deelnemers komen uit diverse communities van onze leden; PG-organisaties. Als voorwaarde voor lidmaatschap is dat elke PG-Organisatie een gedragscode heeft. Deze PG-gedragscode is leidend voor supporters beschikbaar gesteld door de Federatie WaihonaPedia.
 • Mochten deelnemers van verschillende pg-organisaties met elkaar samenwerken geldt deze gedragscode
 • Deze gedragscode geldt voor alle supporters van de federatie WaihonaPedia in de onderlinge samenwerking
 • Deze gedragscode geldt voor het bestuur van de federatie WaihonaPedia en de Raad van Toezicht en binnen Leden vergaderingen.
   

Vertrouwelijkheid

 • Alle informatie gedeeld op ons platform of tijdens bijeenkomsten, evenementen  moet als vertrouwelijk worden beschouwd, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 • Het delen van persoonlijke informatie zonder toestemming van betrokkenen is niet toegestaan.

Respectvol Gedrag

 • Alle deelnemers en leden worden verwacht zich respectvol te gedragen tegenover anderen, zowel in persoonlijke interacties als online.
 • Pesten, intimidatie, discriminatie, of ander schadelijk gedrag wordt niet getolereerd.

Samenwerking en Medewerking

 • We streven naar een sfeer van samenwerking en ondersteuning. Alle deelnemers en leden worden aangemoedigd om bij te dragen aan het bereiken van onze gemeenschappelijke doelen.
 • Respecteer de besluiten en meningen van anderen, zelfs als je het er niet volledig mee eens bent.

Geschillenoplossing

 • In geval van geschillen of conflicten, streven we naar een vreedzame en constructieve oplossing.
 • In ons reglement staat beschreven hoe we met geschillen omgaan
 • Deelnemers en Leden kunnen contact opnemen met het bestuur om hulp te vragen bij het oplossen van conflicten.

Handhaving

 • Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het handhaven van deze gedragscode.
 • Deelnemers of Leden die zich herhaaldelijk niet aan deze code houden, kunnen disciplinaire maatregelen ondergaan, zoals waarschuwingen of schorsingen.

Aanvaarding

 • Door lid te worden van Federatie WaihonaPedia stemmen leden in met deze gedragscode en verbinden ze zich ertoe deze na te leven en deelnemers uit hun pg-organisaties bekend te maken met deze gedragscode.

Herziening

 • Deze gedragscode kan worden herzien en bijgewerkt om te voldoen aan veranderende behoeften en omstandigheden binnen de vereniging. Leden worden op de hoogte gebracht van wijzigingen.

Over de inhoud van de website:

 

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts/behandelaar. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vindt dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, doe dan mee, meld uzelf aan op onze website en stel een verbetering voor. Mocht u dit liever per email doen dan kan dat ook!

Stuur een email: info@rtsyndroom.nl