Community

Pijnbeleving, pijnherkenning, pijngrens en pijnbestrijding


In mei 2020 is een project gestart naar pijn en pijn herkenning bij kinderen en volwassenen met zeldzame aandoeningen. Met dit onderzoek wordt op systematische wijze ervaringskennis verzameld over pijnherkenning en pijnbestrijding bij vier zeldzame genetische aandoeningen, namelijk: Cornelia de Lange-syndroom, Pitt-Hopkins syndroom, Rubinstein-Taybi syndroom en Marshall-Smith syndroom.

Helen Korving onderzoekerHet is een initiatief van onderzoeker Helen Korving werkzaam aan de Academische werkplaats 'Sociale relaties en gehechtheid' Bartimeus - Vrije Universiteit Amsterdam. Het project is een samenwerkingsproject met Sylvia Huisman verbonden aan het Amsterdams Expertisecentrum voor Ontwikkelingsstoornissen, Paula Sterkenburg bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de patiëntenverenigingen voor Cornelia de Lange-syndroom, Pitt-Hopkins syndroom, Rubinstein-Taybi syndroom en Marshall-Smith syndroom.

Binnen de WaihonaPedia omgeving www.waihonapedia.org zijn er themakamers gemaakt voor ouders met een kind met een zeldzame aandoening. In oktober was de Cornelia de Lange Syndroom themakamer opengesteld. Veertien families hebben meegedaan. Er zijn vele ervaringsverhalen gedeeld en de experts hebben op de ervaringen kunnen reageren en hebben vragen kunnen stellen. Zeer persoonlijke verhalen zijn gedeeld en er waren mooie gesprekken met de experts. Ouders hebben
ook een vragenlijst ingevuld over ‘pijn en signalering van pijn’ en naar Helen Korving gestuurd. De themakamer voor Pitt-Hopkins Syndroom en Marshall-Smith Syndroom is sinds vrijdag 16 oktober geopend. Ouders hebben vragenlijsten ingevuld en ook hier zijn er bijzondere uitwisselingen tussen ouders en experts. Ook het themakamer voor Rubinstein-Taybi Syndroom staat klaar en zal binnenkort starten.

De onderzoeker, Helen Korving heeft ook al verschillende ouders en met professionals uitgebreid gesproken. De interviews zijn getranscribeerd en ook hebben de betrokkenen hun eigen interview weer gelezen en waar nodig aangevuld. We zijn nog wel op zoek naar ouders en professionals die we zouden kunnen interviewen. Mocht je mee willen doen, mail dan even naar h.korving@vu.nl

Wanneer de themakamers gesloten zijn en alle vragenlijsten en interviews afgerond zijn, zal alle informatie worden verwerkt en de onderzoeksvragen worden beantwoorden. De resultaten zullen worden gedeeld in een onderzoeksrapport.

Helen Korving

Academische werkplaats 'Sociale relaties en gehechtheid' Bartimeus - Vrije Universiteit Amsterdam

Source:
Page history
Last modified by Andrea Morales on 2022/11/22 13:43
Created by Andrea Morales on 2022/10/31 13:27

About the website contents

 

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: info@rtsyndroom.nl